Stevig staan in ├ęcht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Werken op haptonomische basis

Waar mensen in begeleidende zin met mensen werken op het gebied van welzijn en – lichamelijke en psychische - gezondheid, in de pre- en perinatale zorg, in het onderwijs, in begeleidende sectoren van het bedrijfsleven, vindt de haptonomie haar toepassing. Binnen hun eigen beroep werken deze mensen op haptonomische basis. Dat wil zeggen dat ze in hun eigen beroepsmatig handelen en in hoe ze zich verhouden tot hun leerlingen, cliënten of patiënten, de principes van de haptonomie meenemen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een vorm van psychotherapie. De fysiotherapeut, de verloskundige, de verpleegkundige, de crècheleidster, de leidinggevende van een team, de maatschappelijk werkende, gaat in zijn eigen beroep wel anders, namelijk voelend, met zichzelf en de ander om. Zij hebben dan aandacht voor de persoonlijke betekenis en voor de gevoelsmatige oorzaken van een klacht. De begeleiding wordt daardoor meer menselijk. Bij de verzorging wordt de emotionele waarde van het aanraken gerespecteerd.

 

Bij beroepen waar (meestal) geen gebruik wordt gemaakt van lichamelijk contact, worden haptonomische uitgangspunten verwerkt in het omgaan met de ander via verbale en non-verbale communicatie. Non-verbaal is hier niet alleen wat gezien kan worden, maar wat met alle zintuigen, ook de tastzin, waargenomen kan worden.

 

Agenda

  • PTSS

    4 en 5 maart 2019

  • Open dag

    Za 6 april

  • CPTSS

    1 en 2 april 2019

Aanmelden nieuwsbrief

twitter