Stevig staan in écht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Haptotherapie

Door opleiding en ervaring kan iemand zich uiteindelijk specialiseren. Veelal zal men dan het vroegere beroep loslaten en niet meer op haptonomische basis werken, maar als haptotherapeut. Haptotherapie is de therapievorm gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie.

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarbij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen. Daarbij wordt gestreefd naar het op gang brengen of herstellen van de vanzelfsprekende bevestigende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving.

De therapie is gericht op:
• het gevoel voor eigenwaarde
• het belang van affectieve relaties
• het belang van de gidsende kracht van gevoelens
• het ontwikkelen van een authentieke open levenshouding

De affectieve bevestiging is uitgangspunt en krachtigste ‘middel’. De haptotherapeut gaat op een zorgvuldige en gedoseerde wijze om met deze affectiviteit in een therapeutisch proces. Daarbij blijft de therapeut in zijn handelen gericht op het mobiliseren van eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt met een zorgvuldige afstemming van de mate van ondersteuning, uitnodiging, activering en confrontatie.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar het opheffen van de effectieve spanning die het oorspronkelijke affectieve voelen beknelt. Deze spanning kan het gevolg zijn van het eenzijdig streven naar succes, doelmatigheid en effect op basis van onvoldoende bekendheid met en aandacht voor het gevoelsleven.

 

De haptotherapie heeft binnen de gezondheidszorg een plaats in het gebied van de somatische, de psychosociale en de zielzorg. Het is een discipline in de eerste lijn van de gezondheidszorg, dicht bij de huisarts, maatschappelijk werk en de eerstelijns psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog.

 

Het gebied wordt begrensd door ernstige pathologie en psychopathologie.

 

 

Agenda

  • PTSS

    4 en 5 maart 2019

  • Open dag

    Za 6 april

  • CPTSS

    1 en 2 april 2019

Aanmelden nieuwsbrief

twitter