Stevig staan in écht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Coachen (vervolgtraining)

Vervolgtraining Haptonomie en Coachen

Een verdieping in het coachen op haptonomische basis

Wat gebeurt er tijdens de ‘magische klik’ tussen de coach en de coachee? Wat gebeurt er tijdens een coaching sessie waarin je als coach in ‘flow’ werkt en je coachee geweldige leermomenten ervaart? Wat gebeurt er bij een coachee die maar niet uit zijn/haar schulp komt tijdens de coaching sessies? En wat gebeurt er tijdens een coaching sessie als jij doodmoe bent na afloop?

Haptonomische bril
Tijdens coaching spelen onder de waterlijn een groot aantal mechanismen die bepalend zijn voor het succes van de coaching. Wij onderzoeken tijdens deze verdiepingstraining met een haptonomische bril wat er werkelijk gebeurt in het contact tussen jou en de ander tijdens coaching sessies We nemen daar natuurlijk ons lijf als uitgangspunt voor. En we bieden je een verdieping op de methodiek en ervaringsoefeningen die we je in de eerste twee dagen hebben aangereikt.

Werkelijk waarnemen wat je ziet
Ons lijf geeft de hele dag lichamelijke signalen aan ons af. Lichamelijke signalen zijn richtingaanwijzers voor gevoelens. Gevoelens zijn belangenbehartigers. Gevoelens zijn magisch en toch ook weer niet: de haptonomie beschouwt ze als feiten die je kunt waarnemen. Haptonomie maakt gevoelens en intuïtie daarmee concreet waarneembaar. Maar welke betekenis geef je aan die gevoelservaringen? Voor jou als coach is het een uitdaging om goed waar te kunnen nemen wat er in het moment gebeurt bij jezelf, je coachee en in de wederkerigheid van het contact. Werkelijk waarnemen wat je ziet is een vak apart, en er is een enorme gelaagdheid in te ontdekken. De haptonomische benadering biedt een enorme rijkheid aan het finetunen van de gelaagdheid in deze waarneming. Zoals een goede coach betaamt koppelen we aan waarneming acties vast, acties gericht op het begeleiden van de coachee in verbinding met zijn/haar gevoelsleven. Zodat de coachee werkelijk vrije en krachtige keuzes kan maken, gedragen door hoofd, hart én handen.

In de eerste training ‘Coachen en Haptonomie’ heb je in vogelvlucht ervaren wat haptonomie te bieden heeft in de coaching setting, zowel voor jezelf als coach als voor de coachee en de coaching relatie. In deze verdiepingscursus gaan we een stap verder en verdiepen we ons in de haptonomische principes. Met het haptonomisch contactmodel als uitgangspunt staat elke trainingsdag de verkenning van een van de haptonomische principes centraal. We gaan daarmee de gelaagdheid van het voelen in contact onderzoeken en exploreren de lichamelijke gewaarwordingen als onderzoeksmiddel en input voor de coaching. Elke dag sluiten we af met het toepassen van het geleerde in de coaching.

 

Data 9 april en en 21 mei 2019

Tijd

09.30 - 16.30 uur

Kosten

€ 450,- inclusief koffie/thee en lunchbuffet

Trainer

Simone van Slooten, specialistisch trainer aan de Academie voor Haptonomie, gecertificeerd  NOBCO (team)coach en NOBTRA trainer, voorheen werkzaam bij Schouten & Nelissen

 

Inschrijven cursus