Stevig staan in écht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Haptonomisch Verplaatsen

Zelf ervaren

Als zorgverlener heb je regelmatig te maken met fysiek belastende situaties. Deze kunnen leiden tot lichamelijke en/of geestelijke klachten. Daarbij is de tijdsdruk in de zorg groot. Hoe geef je de cliënt toch jouw onverdeelde aandacht en respect zonder dat het ten koste gaat van andere cliënten die ook op zorg wachten? En zonder dat het voorbij gaat aan je eigen grenzen en mogelijkheden?

Doelmatige en persoonlijke handelingen
De haptonomie biedt een benaderingswijze die het werken in de zorg verlicht. Door goed af te stemmen onderstaat er wederzijdse contact en worden jullie beiden (hulpverlener en cliënt) gezien en blijft ieder dicht bij zichzelf. Niet tillen en sjorren, maar de cliënt aanspreken op wat hij/zij zelf nog kan. De zorg vanuit haptonomisch perspectief komt tot uitdrukking in de doelmatige transfer- en verzorgingshandelingen, die steeds aangepast zijn aan de mogelijkheden van de betreffende cliënt en uitgevoerd worden in een persoonlijke benadering van de cliënt.

Kinesionomie
Kinesiologie (bewegingsleer), gezien vanuit de haptonomische benadering noemen wij kinesionomie. De hulpverlener integreert de vaardigheden en kennis van haptonomie met de uitgangspunten van de bewegingsleer. De mechanische principes van het bewegen en het met gevoel omgaan met mensen en materiaal smelten hier samen. Hierdoor wordt bij bewegen, verplaatsen en dragen zorgvuldig met belasting omgegaan. Mensen worden op een respectvolle manier aangesproken op hun eigen bewegingsmogelijkheden. De kinesionomie heeft geleid tot een praktische benaderingswijze die bruikbaar en waardevol is in de dagelijkse praktijk van de zorg.

Contact
Haptonomie gaat over contact, het aanraken is daarbij de meest pure en specifieke vorm van contact. Een aanraking kan gehaast of onverschillig zijn of juist zorgvuldig en uitnodigend zijn. We hebben het dan over de kwaliteit van de aanraking die van groot belang is voor het welzijn van de cliënt.

Wat leer je in deze cursus
Binnen de Cursus Haptonomisch Verplaatsen maak je kennis met de haptonomische benaderingswijze. Je leert hoe je deze kunt integreren in transfer- en verzorgingshandelingen, zodat deze door cliënt en zorgverlener als zo min mogelijk belastend worden ervaren. Door goed af te stemmen ontstaat wederzijdse contact en worden hulpverlener en cliënt beiden gezien worden.
 

Tijd

09.30 - 17.00 uur

Data    

Maandag 18 maart 2019
Maandag 8 april 2019
Maandag 13 mei 2019
Maandag 17 juni 2019

 

Kosten

€ 896,00

Trainer/docent

Yvonne Harbers

 

Inschrijven cursus