Stevig staan in écht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Haptonomie

'Goud in handen'

Cursus Verplaatsen

De inzichten die aan
h
aptonomie zijn ontleend zijn praktisch en theoretisch van grote waarde binnen verschillende vormen van hulpverlening. Zeker binnen de zorg waar mensen hulp nodig hebben bij het zich verplaatsen.
 
Als zorgverlener heb je regelmatig te maken met fysiek belastende situaties. Deze kunnen leiden tot lichamelijke en/of geestelijke klachten. Daarnaast is de tijdsdruk in de zorg groot. Hoe geef je de cliënt toch jouw onverdeelde aandacht en respect zonder dat het ten koste gaat van andere cliënten die ook op zorg wachten? Of zonder dat het voorbij gaat aan je eigen grenzen en mogelijkheden? Haptonomie leert je goed af te stemmen op de client waardoor wederzijdse contact onstaat en beiden (hulpverlener en cliënt) gezien worden, want dat is vaak de drijfveer van de hulpverlener. Door tijdsdruk, protocollen enz raakt men wat vervreemd van zichzelf en de ander en raakt de passie verloren. En raken mensen uitgeblust.
 
De haptonomie biedt een benaderingswijze die het werken in de zorg verlicht. Kinesiologie (bewegingsleer), gezien vanuit de haptonomische benadering noemen wij kinesionomie. De hulpverlener integreert de vaardigheden en kennis van haptonomie met de uitgangspunten van de bewegingsleer. De mechanische principes van het bewegen en het met gevoel omgaan met mensen en materiaal smelten hier samen. Hierdoor wordt bij bewegen, verplaatsen en dragen zorgvuldig met de energie en belasting omgegaan. Mensen worden op een respectvolle manier aangesproken op hun eigen bewegingsmogelijkheden. De kinesionomie heeft geleid tot een praktische benaderingswijze die bruikbaar en waardevol is in de dagelijkse praktijk van de zorg.
   
 

Alle cursus gegevens

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij de verpleging of verzorging
Datum
Dinsdag 27 maart, dinsdag 17 april, dinsdag 15 mei dinsdag, 5 juni 2018
Tijd
09.30 - 16.30 uur
Kosten
€896,- inclusief koffie, thee en lunchbuffet
 
Download de flyer

Aanmelden