Stevig staan in écht contact
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Complexe Post Traumatische Stress Syndroom (CPTSS)

De woordeloze erfenis van langdurige traumatisering in de kindertijd

CPTSS ontstaat wanneer je als kind niet kunt ontsnappen aan bedreigende omstandigheden. Het kan daarbij gaan om aanhoudend en langdurig misbruik en mishandeling, verwaarlozing en/of het getuige zijn van geweld in het gezin. Maar ook: het verkeren in oorlogsomstandigheden en/of moeten vluchten. Of het moeten ondergaan van veelvuldige pijnlijke medische handelingen. 

Als handelen en verzet niet baat kunnen kinderen diep ontregeld raken. Op de eerste plaats is er de biologische ontregeling als gevolg van angst en paniek. De traumatische omstandigheden leiden veelal tot onveilige gehechtheid en een gebrekkig besef van (samenhangende) identiteit en persoonlijke competentie. De persoonlijkheid als geheel kan zich niet evenwichtig ontwikkelen.

Als volwassene is er moeite met de eigen gevoelens en zijn er vaak problemen in de relatie met anderen.  Dissociatieve klachten kunnen voor grote problemen zorgen en er zijn vaak veel fysieke klachten zonder medische verduidelijking. Ook kunnen de problemen zo groot zijn dat de levenszin zoek raakt.

Hoe kan haptotherapie helpen?  Wat zijn de dilemma´s, valkuilen en mogelijkheden?

Inhoud

 • Leeftijd en ontwikkelingsfase in relatie tot de beleving en verwerking van trauma
 • De invloed van vroegkinderlijk trauma op de vorming van de persoonlijkheid
 • Trauma onveilige gehechtheid en de invloed op de therapeutische relatie
 • Verstoorde verbindingen: wantrouwen, hulpeloosheid, schuld en schaamte
 • Stress, vervreemding en verstoringen in lichaamsbeleving
 • Afweermechanismen en trauma: bescherming tegen en fixatie in?
 • Heden en verleden, een duaal bewustzijn
 • Het werken met procedurele herinneringen in het hier en nu
 • Het terugvinden van het eigen lichaam, de eigen beweging en autonomie
 • De innerlijke gevoelsorganisatie en de reset van patronen: nieuwe ervaringen in beschadigde systemen
 •  

Werkwijze
We onderzoeken hoe de bottum- up werkwijze van het ervaringsleren kan helpen. Richtinggevend daarbij is het herstel van vertrouwen in het eigen lichaam en in relaties. Zó dat de cliënt in het dagelijkse leven meer rust kan ervaren.
We putten uit theorie en praktijk en werken met ervaringsoefeningen, die direct bruikbaar zijn in de haptotherapiepraktijk. Mét en zonder aanraking. We kijken naar de specifieke dilemma’s waar de haptotherapeut mee geconfronteerd wordt. Waar is terughoudendheid geboden, waar is een meer cognitieve expertise gevraagd en samenwerking met psychotherapie.

Er is inbreng van casuïstiek vanuit de docenten en deelnemers.

 

Na het volgen van deze nascholing:

 • Heb je diepgaand bewustzijn van de invloed van traumatisering in de kindertijd op persoonlijkheid en lichaam: fragmentatie, verstoorde verbindingen en innerlijke desintegratie.
 • Kun je afgestemde haptotherapeutische hulp bieden bij ernstige verstoringen.
 • Ben je je nauwkeuriger bewust van je eigen mogelijkheden en beperkingen.

 

DOWNLOAD FLYER

 

Tijd

09.30 - 17.00 uur

Datum    

14 en 15 oktober 2019

Kosten

€ 495,00 inclusief koffie/thee en lunch

Docenten   

Myriam Hoornick en Marcel van Duursen

Accreditatie VVH 35 SBU/HTD (PSK)
   

Inschrijven cursus