Dé beroepsopleiding voor haptonomie en haptotherapie!
Vragen? Bel ons op 0343-515178

Trauma

Trauma is meer dan een gebeurtenis uit het verleden. De kern van trauma is dissociatie en de schade die lichaam, geest en onze menselijke verbindingen lijden.
Deze nascholing gaat in op de lichamelijke gewaarwordingen en emoties die een trauma nalaat. En wat haptotherapie, contact en aanraking daarin kan betekenen. Vooral in het herstel van het contact met het eigen lijf, gevoelens en anderen. Door de pijnlijke ervaringen van de cliënt, juist met (aan)raken, luistert dit bijzonder nauw.
Gedegen kennis over trauma, de behandelmogelijkheden en de dilemma’s die spelen zijn daarom noodzaak.
 
Inhoud
  • Trauma en de gevolgen voor lichaam en geest: stress en dissociatie
  • Diagnostiek: Herkennen van symptomen en soorten van trauma: PTSS (Type I en II), CPTSS
  • Fasen in de traumabehandeling.
  • Psycho-educatie
  • De expertise van de haptotherapeut en van jou persoonlijk.
  • De  veilige relatie  
  • Casuïstiek
  • Samenwerking en doorverwijzing
 

Werkwijze

Aan de hand van theorie, casuïstiek en  oefenopdrachten wordt een helder kader geschetst waarin de haptotherapie handen en voeten krijgt in proces, opbouw en keuzemomenten. Leidraad  daarin zijn veiligheid, afstemmen, zorgvuldigheid en samenwerking. En,
naar goed haptonomisch gebruik, zal er aandacht zijn voor jullie eigen competenties, capaciteiten en draagkracht.
Na het volgen van deze nascholing
- Heb je een goede theoretische kennis van de effecten van trauma op leven en lichaam van de cliënt.
- Herken je de symptomen van trauma en onderscheidt je verschillende soorten trauma.
- Ken je de mogelijkheden en beperkingen van de haptotherapie en kun je deze duidelijk maken aan cliënten en verwijzers.
- Ken je de reikwijdte van je eigen competentie en heb je zicht op verwijsmogelijkheden.
 
Literatuur: zie de flyer
 
Geaccrediteerd door de VVH
met
31 SBU in de categorie "Haptotherapeutische Deskundigheidsbevordering psychosociale kennis".
 

Specialisatie


Binnen
het thema Trauma en Haptotherapie biedt de Academie voor Haptonomie nog twee nascholingen:
Posttraumatische stressstoornis
en de taal van het lichaam: voelen in veiligheid.

Data:16 en 17 april 2018
Over de verstoring van het lichaam door trauma, de mobilisering van het stresssysteem en overlevingsinstincten. Herwinnen van veiligheid en verbondenheid. Onze hulp als haptotherapeut.
 
Chronische posttraumatische stressstoornis en de woordeloze erfenis van langdurig trauma (najaar 2018)
De ontwrichting van vroegkinderlijke (chronische) traumatisering: omgaan met diepe ontregeling.
Lichamelijke spanning, gedesorganiseerde gehechtheid, gebrekkig besef van (samenhangende) persoonlijke identiteit en competentie. Hoe kan haptotherapie helpen? Dilemma´s, valkuilen en mogelijkheden.

Voor deze nascholing is het aan te raden
in ieder geval de
de
nascholing PTSS te hebben gevolgd.
 
Wanneer je alle drie de themanascholingen volgt ontvang je van de academie het certificaat Specialisatie Trauma en Haptotherapie.
 

Alle cursus gegevens

Doelgroep
Haptotherapeuten
Datum
Maandag 27 en dinsdag 28 november 2017
Tijd
09.30 - 17.00 uur
Kosten
€495,-
Trainer/docent
Barbara van Ruitenbeek, Lidy Cornelissen, Marcel van Duursen en Myriam Hoornick
 
Download de flyer

Aanmelden