Skip to main content

Haptotherapie en Trauma, vroegkinderlijk trauma en CPTSS

 • 18 november 2024
 • Prijs: € 595
 • Minimaal 16 deelnemers
 • Maximaal 24 deelnemers
 • Docent: Lidy Cornelissen en Monica Pollmann

(Complexe) Post Traumatische Stressstoornis

CPTSS ontstaat wanneer een kind niet kan ontsnappen aan bedreigende omstandigheden. Het kan daarbij gaan om aanhoudend en langdurig misbruik, mishandeling, verwaarlozing of getuige zijn van huislijk geweld. Andere oorzaken kunnen zijn; het verkeren in oorlogsomstandigheden, moeten vluchten, of het ondergaan van veelvuldig pijnlijke medische handelingen.  
Als handelen en verzet geen effect hebben, kunnen kinderen diep ontregeld raken. Allereerst is er de biologische ontregeling als gevolg van angst en paniek. De traumatische omstandigheden leiden veelal tot onveilige gehechtheid en een gebrekkig besef van (samenhangende) identiteit en persoonlijke competentie. Hierdoor kan de persoonlijkheid als geheel, zich niet evenwichtig ontwikkelen.   

Haptotherapie en Trauma, vroegkinderlijk trauma en CPTSS

Als volwassene is er moeite met de eigen gevoelens en zijn er vaak problemen in de relatie met anderen. Dissociatieve klachten kunnen voor grote problemen zorgen en er zijn vaak veel fysieke klachten zonder medische verklaring. Ook kunnen de problemen zo groot zijn dat de levenszin zoek raakt.

Hoe kan haptotherapie helpen?  Wat zijn de dilemma´s, valkuilen en mogelijkheden?

Na het volgen van deze nascholing:

Heb je inzicht in de invloed van traumatisering in de kindertijd op persoonlijkheid en lichaam: fragmentatie, verstoorde verbindingen en innerlijke desintegratie.
Heb je zicht op de gevolgen van vroegkinderlijk trauma in het contact met anderen in je volwassen leven
Kun je afgestemde haptotherapeutische hulp bieden bij ernstige verstoringen
Ben je je nauwkeuriger bewust van je eigen mogelijkheden en beperkingen als haptotherapeut.

Doelgroep
Haptotherapeuten die die werken met cliënten met vroeg kinderlijk trauma en die eerder een nascholing hebben  gevolgd op de academie met het thema Trauma

Werkwijze

We onderzoeken hoe de bottom-up werkwijze van het ervaringsleren kan helpen. Richtinggevend daarbij is het herstel van vertrouwen in het eigen lichaam en in relaties. Zó dat de cliënt in het dagelijkse leven meer rust kan ervaren.
We putten uit zowel theorie als praktijk en werken met ervaringsoefeningen die direct toepasbaar zijn in de haptotherapiepraktijk, zowel met als zonder aanraking. We kijken naar de specifieke dilemma's waarmee de haptotherapeut geconfronteerd wordt: wanneer is terughoudendheid geboden, wanneer wordt een meer cognitieve expertise gevraagd, en wanneer is samenwerking met psychotherapie noodzakelijk.
Er is ruimte voor het inbrengen van casuïstiek door zowel docenten als deelnemers.

Gastdocent: Anne Marsman is initiatiefnemer en hoofdredacteur van Traumanet. Ze is daarnaast psycholoog en trainer bij Trauma Company. In 2021 promoveerde ze op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen.

 

Accreditatie VVH wordt aangevraagd.

Praktisch

Klik hier voor de lesdata

18 en 19 november 2024

 • Tijd
  09:30 - 17:00
 • Kosten
  € 595
  De Academie voor Haptonomie is vrijgesteld van BTW
 • Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch tijdens de lesdagen
 • Locatie

  Opleidingsdagen zijn altijd op onze eigen locatie in Doorn