Skip to main content

Privacy verklaring

Contactgegevens

Jan Ligthartlaan 1
3941 BG Doorn

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Academie voor Haptonomie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming mevrouw C. Van Ede via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Academie voor Haptonomie verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je je aanmeld voor een cursus, opleiding of ander andere activiteit/dienst van ons. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor - en achternaam
- Geslacht - Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Opleidingsniveau
- Beroep
- Bankrekeningnummer (alleen ingeval van betaling via automatische incasso)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

 

Waarom we gegevens nodig hebben:

De Academie voor Haptonomie verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het bevestigen van plaatsing voor een cursus, opleiding of andere activiteit/dienst
- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van een reclame-mailing
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om voor jou belangrijk studiemateriaal toe te zenden

Delen met anderen
De Academie voor Haptonomie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De Academie voor Haptonomie deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Academie voor Haptonomie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies
De Academie voor Haptonomie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser, verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Academie voor Haptonomie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je Privacyverklaring AvH bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Academie voor Haptonomie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Academie voor Haptonomie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Betreft Omschrijving Bewaartermijn
Persoonsgegevens m.b.t. deelname cursus, opleiding of overige dienst/activiteit voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, opleidingsniveau, beroep, eventuele bankgegevens in verband met betaling via automatische incasso 7 jaar
Persoonsgegevens m.b.t. deelname Open Dag voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres 2 jaar
Gegevens cursus of overige activiteiten/diensten aanmeldingsformulieren en presentielijsten 7 jaar
Gegevens opleiding aanmeldingsformulieren, presentielijsten, adressenlijsten, fotolijsten 7 jaar
Certificaten en Bewijs van deelnames n.a.v. positieve afronding cursus, opleiding of overige dienst/activiteit 7 jaar
Diploma’s n.a.v. afronding Haptotherapieopleiding 50 jaar
Financiële administratie facturen en eventuele betalingsherinneringen 10 jaar
Stukken studentdossier opdrachten, toetsen, beoordelingen, belangrijke correspondentie 5 jaar
Mailadressen m.b.t. digitale Nieuwsbrieven   Hiervoor kan men zichzelf afmelden, indien ontvangst niet meer gewenst is

 

Beveiliging
De Academie voor Haptonomie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. - DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. - DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.